Het is opvallend dat de oudere Britse kiezers massaal gekozen hebben voor een Brexit omdat ze de huidige politiek wantrouwen. Het doet me denken aan de gesprekken met mijn moeder zaliger. Ze is opgegroeid in de crisistijd en heeft de tweede wereldoorlog meegemaakt. Ze hadden geen verwarming maar men stookte “klot” en eierkolen. De lonen waren laag en zaterdags werd er nog gewerkt. Ik heb haar vaak gevraagd of ze wilde ruilen met die tijd maar dat wilde ze niet want ze had het nog nooit zo goed gehad: wonen in Ruijschenbergh, een klein pensioentje, AOW èn overal toeslagen voor.

Waarom dan toch dat wantrouwen in de politiek?

Ik denk dat dat komt doordat de sociale ongelijkheid steeds groter wordt. Het leidt tot een rijke bovenlaag en een werkloze onderklasse Dit is ook de voedingsbodem voor het populisme dat de stabiliteit van de maatschappij ondermijnt.

            De ongegeneerde hebberigheid van de elite is de oorzaak van de opkomst van “populistisch” rechts en links. Corrupte topbestuurders hoeven hoogstzelden te boeten en falende bankdirecteuren kunnen gewoon van hun gouden handdruk genieten terwijl ze de staat voor miljarden hebben opgelicht. Werklozen, die hun formulieren te laat invullen krijgen echter torenhoge strafkortingen opgelegd. Het inperken van opgeblazen topinkomens in de collectieve sector wordt door sommige politieke partijen gesaboteerd terwijl het besluit om het Pgb te halveren binnen een week beslist is.

In Engeland heeft men tegen een lidmaatschap van de Europese Unie gestemd op grond van populistische uitspraken. Er is alleen gesproken over de negatieve aspecten van de Unie maar er is geen aandacht besteedt aan allerlei positieve aspecten. Nu is men pas gaan nadenken over de negatieve effecten en een heleboel Britten willen een nieuwe stemming omdat men zich gemanipuleerd voelt.

Laten we hier eens een piketpaaltje slaan en afspreken om niet naar al die populistische praatjes te luisteren maar serieus te kijken naar de positieve en de negatieve effecten van de programma’s van de politieke partijen en nagaan of toezeggingen haalbaar zijn.