Vrijwel dagelijks staat er in de krant een berichtje van mensen die afwijken van het rechte pad. Mensen met een belastingallergie, witwassers,  graaiers in de collectieve sector, oplichters en noem maar op. Dat kunnen corrupte politici of politieagenten zijn zoals de voorzitter van de ondernemingsraad van de politie die wel erg veel geld heeft uitgegeven aan luxe feestjes. Een ander voorbeeld is Jos van Rey uit Roermond , die niet eens door heeft dat wat hij deed niet kan. Hij hield het gewoon gezellig verklaarde hij bij de rechtbank.

Ook in Gemert hebben we een aantal voorbeelden: denk aan het BING rapport waarbij een wethouder verklaarde dat de malversaties niet waren bedoeld voor eigen eer en glorie. Zowel in Roermond als in Gemert worden deze politici gesteund door veel bewoners. Oplichters hebben we ook in Gemert zoals de mooie mijnheer in de Oudestraat met zijn aandelen en de directeur van het administratiekantoor in het oude postkantoor.

 Ik ben heel erg geschrokken van het bericht: “Ik moet mijn mond houden” in de Volkskrant van 16 april van mega-incasseerder, Cor Boonstra, bestuurder bij Philips van 1994 tot 2001. Op het einde van het interview zegt hij dat er een  diepe onvrede is in de maatschappij over steeds meer ongelijkheid. Hij ziet veel moedeloosheid en er komt een absolute tweespalt in de maatschappij tussen rijk en arm. De laatste zin van het interview is letterlijk: “Godverdomme, wat ziet het er slecht uit.”

Ik laat hier ook een vloek  bij het berouw van deze mega-graaier, die alleen al in 2001 6,5 miljoen euro verdiende boven op zijn salaris en de vele bonussen veilig binnen heeft.

Laten we hier eens een piketpaaltje slaan en de katholieke moraal achterwege laten dat er bij berouw er een vergiffenis moet zijn. Iemand die buiten het potje piest is verantwoordelijk voor zijn daden en die personen zijn, op zijn zachtst gezegd, geen “pareltjes” voor onze maatschappij.