Het Eindhovens Dagblad van 11 juni kopt met de opmerking: “Magere jaren zijn eindelijk voorbij”. De gemeentefinanciën zijn weer op orde volgens de trotse wethouder Miranda de Ruiter. In 2015 is 3,6 miljoen euro overgebleven waarvan 2,4 miljoen uit de zorg. De gemeente kan weer werken aan de aflossing van de schuld  en het opbouwen van een financiële reserve. De schuld was veroorzaakt door speculatie met bouwgronden en inschattingsfoutjes, gemaakt bij bouwprojecten. Gelukkig is door de verhoging van de onroerend goed belasting, ontslag van bijna 100 ambtenaren en vooral door het niet uitgeven van  het WMO budget veel geld bespaard. Halleluja, praise the Lord!!!!!!

Nu heb ik natuurlijk enkele vragen:

– Wie was verantwoordelijk voor de speculatie met bouwgrond?

– Wie was verantwoordelijk voor de overschrijding van het budget van de vele bouwprojecten en de 800.000 euro die in het kasteel gestopt is?

– Wie is verantwoordelijk voor de soap rondom Nazareth?

– Wie stuurt oud-burgemeester van Zomeren een briefje om die 267.000 euro voor wachtgeld en reïntegratiekosten terug te sturen? Hij nam toch zelf ontslag!!

En de belangrijkste vraag is natuurlijk de vraag rondom het sociale domein. Als er nu 2,4 miljoen euro overblijft van een budget dat al flink gekort is hoeveel is er dan niet uitgegeven gedurende de laatste jaren. Moet ik concluderen dat er ieder jaar bijna drie miljoen euro ten onrechte is uitgegeven?

Laten we hier een piketpaaltje slaan en positief de toekomst ingaan maar met de opdracht aan het gemeentebestuur om ieder jaar verantwoording af te leggen voor de financiële blunders.  Het zal toch niet waar zijn dat het WMO budget de blunders goed moet maken. Misschien een ideetje voor de Burgertop!!!