In de afgelopen raadsvergadering van 10 maart is het privatiseren van de tennisverenigingen  in Gemert-Bakel besproken.

Al eerder heeft de raadscommissie Economie en Sport een voorstel gedaan. Daarbij kreeg de Bakelse vereniging De Sprenk een afkoopsom ter grootte van 85.323 euro en de TV De Mortel kreeg een afkoopsom van 9.642 euro. De afkoopsom voor Elsendorp was 40.709 euro, die voor De Rips en Milheeze nul. Tennisclub Handel en GLTV in Gemert draaien al geheel op eigen kracht.

Nu is het volgende besproken: vijf tennisverenigingen worden geprivatiseerd en vanaf nu worden alle zeven verenigingen gelijk behandeld. De tennisvereniging De Mortel krijgt  7.300 euro en de verstrekte lening aan tennisclub Handel van € 40.000 vervalt en daarnaast ontvangt de club een eenmalige bijdrage van 2.991 euro of is het 25.832 euro? Bart van Oort van de Dorpspartij speelt voor Sinterklaas en stelt een afkoopsom van 50.000 i.p.v. 40.000 euro voor tennisvereniging Elsendorp en is op bezoek geweest bij de tennisvereniging Handel.

Wethouder economie en sport, Roël Hoppezak (Lokale Realisten), zegt dat het proces van de privatisering al geruime tijd loopt en lastig is omdat de ontstaansgeschiedenis per vereniging anders is. Wim Meulenmeesters (CDA) wijst er op dat in het verleden zeer uiteenlopende afspraken zijn gemaakt en veel werk verzet is  door vrijwilligers. Nou en……..?

Dan lees ik nog over het maatschappelijk belang, leefbaarheid en men maakt zich zorgen over de dalende ledenaantallen. Verder is het ook nog onduidelijk of de subsidie nu wel of niet intact gelaten wordt.

Ik begrijp er helemaal niets meer van. Ik heb de indruk dat er heel veel zaken door elkaar gehaald worden en dat de raadsleden de tennisverenigingen willen “pleasen” want dat levert straks weer stemmen op.

Laten we hier eens een piketpaaltje slaan en adviseren om een onafhankelijk iemand, die economische onderlegd is, te laten kijken wat er aan de hand is. Ligt het niet voor de hand om te zeggen dat als iemand wil tennissen zijn eigen tennisbroek moet ophouden en zeker als de tennisvereniging een goed draaiende kantine heeft.