Communicatie is de centrale factor in het sociale gebeuren en een belangrijk communicatiemiddel is de taal. Bij communicatie is er sprake van interactie en een uitwisseling van informatie. Daarbij is er een zender, dat is degene die de boodschap of mededeling geeft.  De ontvanger is degene die de informatie krijgt, de boodschap of mededeling ontvangt. Reageert de ontvanger op de zender, dan wordt deze op zijn beurt weer zender, etc.

Nu zijn er allerlei zaken die de communicatie kunnen beïnvloeden. Non-verbale communicatie, lichaamstaal, mimiek, gebaren, intonatie en volume van de stem. Maar ook kan het verkeerd interpreteren van informatie komen door het niet goed luisteren of iets anders willen horen dan gezegd wordt. Allerlei manieren kunnen ervoor zorgen dat een boodschap niet goed overkomt.

Ik herinner me nog een nuttige oefening in militaire dienst. We moesten met ongeveer 20 soldaten in een kring staan en de sergeant gaf stil en onhoorbaar informatie door aan de eerste soldaat, die moest het op zijn beurt weer doorvertellen aan zijn buurman en zo verder. Gelukkig was het geen oorlogstijd want bij de laatste soldaat was de begininformatie totaal vervormd en  er kwam uiteindelijk iets totaal anders uit de bus.

Ik merk vaak dat er misverstanden ontstaan en dat men elkaar verwijten gaat maken door niet goed te luisteren of niet de moeite te nemen wat er precies bedoeld wordt.

Laten we hier eens een piketpaaltje slaan en afspreken om eerst tot tien te tellen, goed nadenken wat er bedoeld wordt en dan pas een gefundeerd antwoord geven.