Na bijna 60 afleveringen blikt Barres terug. Na twee ingezonden stukken in het Gemerts Nieuwsblad is dit een uitstekend moment om eens terug te kijken op voorgaande afleveringen.

Het is me opgevallen dat de meeste reacties komen, zodra er kritiek geleverd wordt op de handel en wandel van de gemeente. Dat is bijzonder vreemd omdat de afgelopen jaren erg roerig zijn geweest. Zowel in 2000 (16 september) als in 2013 (1 maart) zijn in het landelijke dagblad Trouw de misstanden in Gemert aan de kaak gesteld. In al die jaren is er dus geen vooruitgang te bespeuren geweest en zijn we op dezelfde weg doorgegaan. Nu is bovendien Gemert-Bakel, in een relatief korte tijd van een gemeente met een reserve van ruim 50 miljoen in een gemeente veranderd, die onder curatele staat van de provincie. Dan is het toch niet gek om af en toe de vraag te stellen: “Wat is hier aan de hand”?

Ook de gevaren voor de volksgezondheid in onze regio nodigen niet uit tot jubelen. Enkele vragen:

  • Hoeveel fijnstof zit er in de lucht en zal het RIVM ooit met de gegevens voor de dag komen?
  • Waarom heeft de Q-koorts juist in dit gebied zoveel slachtoffers geëist?
  • Wat te denken over de antibiotica resistentie (MRSA), zoönosen, stankoverlast, etc. etc.?

Natuurlijk moeten we daarom nadenken over de achtergronden en de gevolgen van de intensieve veeteelt in deze regio. Ook hoor ik regelmatig opmerkingen dat er zoveel kankergevallen in onze gemeente zijn. Het zou geruststellend zijn als betrouwbare gegevens het tegendeel zouden bewijzen.  

In deze tijd van financiële krapte mag je de huurachterstand van de woonwagenbewoners niet negeren en mag je toch wel de wethouder, die volkshuisvesting in zijn portefeuille heeft, aanspreken. Gelukkig is er binnenkort hierover een interpellatiedebat.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over het Kasteel en Nazareth, die een belangrijke rol kunnen spelen in de toekomst van Gemert, de teruglopende voorzieningen in de gezondheidszorg en de toenemende bezuinigingen.

Natuurlijk is politiek het “wheelen en dealen” met belangen maar in Gemert heb ik toch de indruk dat er in de afgelopen jaren sommige particuliere belangen het algemeen belang verstoren.