In het Gemerts Nieuwsblad van 20 november 2015 staat een fantastisch verhaal over een poppenkast. De schrijfster geeft treffend weer wat er in Gemert aan de hand is. Katrijn is de gemeente Gemert en Jan Klaassen, u raadt het al, is de burgemeester. De LAT relatie heeft nooit willen lukken en alles heeft zich afgespeeld achter de gordijntjes.  Uiteindelijk heeft Jan Klaassen de poppenkast verlaten vanwege de afstand en de huizenmarkt en ook dat hij op leeftijd raakte. Jan Klaassen is altijd een buitenbeentje gebleven en is niet de sterke schouder geweest waarop Katrijn gehoopt had. Tot zover het ingezonden stuk van Sandra Swinkels!

De burgervader is ook niet gelukkig geweest in zijn uitspraken. De uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over het project van de gemeente: “Clean up, Live Longer” in Oeganda, waarin hij zegt dat goede maatvoering in communicatie belangrijk is, is niet door iedereen gelezen en waarschijnlijk ook niet goed begrepen. Gewoon zeggen dat het project veel geld gekost heeft, wie het dan ook betaald heeft!!!! Geen geluid maken is in dit geval niet op zijn plaats.

Nu wordt in het GN voorgesteld dat Barres maar burgemeester moet worden omdat hij zo kritisch is. Nou wil ik wel naar Gemert verhuizen en heb daarom de arbeidsvoorwaarden nog eens nagekeken.  Een maandsalaris van 7.554,31 euro is best aantrekkelijk. Dat is exclusief reis- en onkosten en er is nog een tegemoetkoming in de ziektekosten en presentatiekosten. Natuurlijk ook nog vakantiegeld en ik heb begrepen dat je in Gemert geen huur hoeft te betalen.

Als men nu denkt dat Barres uit zijn nek kletst dan moet men de circulaire  2015: 0000264073 van de Directie Arbeidszaken Publieke Sector van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maar eens lezen.

Laten we hier eens een piketpaaltje slaan dat staat: We moeten  kritisch blijven t.o.v. onze bestuurders, het gaat over veel geld en ik heb nog geen enkele rug gezien waar geld op groeit.