Gemert-Bakel is een van de tien gemeenten in Nederland, die onder preventief financieel toezicht staat van de provincie (zie het Eindhovens Dagblad van 5 januari 2016). De gemeente heeft een fors negatief eigen vermogen en moet tien jaar lang 1,1 miljoen euro per jaar extra reserveren om het financiële gat te dichten.

Gemert-Bakel had ongeveer 10 jaar geleden nog een financiële reserve van ruim vijftig miljoen maar dat geld is als sneeuw voor de zon verdwenen. Het grote probleem is dat indertijd de gemeente veel landbouwgronden opgekocht heeft en als Gemert deze gronden nu zou waarderen als bouwgrond zouden we misschien wel de rijkste gemeente van Nederland zijn. Maar dat is niet zo en nu kan men zich afvragen of er indertijd teveel risico’s zijn genomen, of men de boeren een gunst heeft verleend en/of de economische malaise een rol gespeeld heeft.

Wie is nu eigenlijk verantwoordelijk voor  dit niet doordacht handelen?

Iedereen weet hoe in Gemert “de hazen” lopen! De burgemeester of een wethouder blijft echter verantwoordelijk omdat hij een bepaalde portefeuille in handen heeft. Toch wordt iedere verantwoordelijkheid afgeschoven naar een ander. Nu ook weer met de niet geïnde huur van de woonwagenbewoners: is het de wethouder Sociaal Domein & Volkshuisvestiging of de wethouder Financiën & Vastgoed. In de diverse commissies wordt de Zwarte Piet van de een naar de ander toegespeeld.

De gemeenteraad kan corrigeren maar als de meerderheid van de raad zijn eigen wethouders de hand boven het hoofd houdt verandert er dus niets.

Toch zijn er steeds weer zaken die niet lekker ruiken zoals de niet geïnde huur. De enige mogelijkheid om te corrigeren is om met de verkiezingen goed na te denken wat er in de afgelopen jaren allemaal is gebeurd.

Zullen we hier eens een piketpaaltje slaan en afspreken dat we volgende verkiezingen kritisch de afgelopen periode zullen beoordelen en op die partij gaan stemmen die geen boter op zijn hoofd heeft.