De eerste en misschien ook wel de bekendste uitspraak die ik ken, is die van John F. Kennedy toen hij aantrad als president van Amerika: “My fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country”.

In het begin van de tweede wereldoorlog was het Winston Churcill, die bij zijn aantreden als Prime Minister de volgende indrukwekkende woorden sprak: “I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat”.

Iedereen kent ook de uitspraak van Karel Doorman bij de slag in de Javazee in 1942 toen hij het bevel gaf: “Ik val aan, volg mij”, waarna zijn volledige  eskader vernietigd werd. 

Jan van Speyk wilde zichzelf in 1831 niet overgeven aan de Brabanders en bracht zijn schip tot ontploffing door zijn sigaar in het buskruit te steken met de woorden: …’n infame Brabander worden? Dan liever de lucht in”.

Als we dichter bij huis blijven hebben we ook een tweetal mooie uitspraken:

Toen aan de voormalige burgemeester van Maasakkers gevraagd werd of hij wilde uitleggen wat de bedoeling was van een nieuwe commissie ter bestrijding van de Q-koorts, waarvan hij de voorzitter was geworden, gaf hij het volgende antwoord: “Ik wil het wel uitleggen maar mensen van eenvoud zullen dat niet begrijpen”. Een bijzonder antwoord want in de voorgaande jaren had de overheid nagelaten adequaat te reageren op de Q koorts en een heleboel mensen waren inmiddels geïnfecteerd.

De huidige burgemeester  heeft onlangs bekend gemaakt zijn ambtsperiode niet af te maken. De belangrijkste reden was het niet willen wonen in de gemeente Gemert-Bakel. De burgemeester is ook dikwijls verweten dat hij wel vele lintjes uitgereikt heeft maar nooit daadkrachtig is opgetreden. Het is dan ook een beetje lachwekkend als in het Gemerts Nieuwsblad boven een redactioneel artikel zijn woorden staan: “Een sterke persoonlijkheid hoeft zich niet te vertalen in veel lawaai”.

Zullen we hier eens een piketpaaltje slaan met de volgende leuze: “Wat baten kaarsen en bril als den uil niet zien en wil” van Jacob Cats in 1632.