Gemert was vroeger een arbeidersdorpje waar de fabrikant (VVD!!) tegen de pastoor (CDA!!) zei: “Als jij de arbeiders dom houdt dan houd ik ze arm!!”.  Gelukkig is er veel veranderd! De vakbonden hebben hierin een belangrijke rol gespeeld, er zijn CAO’s en op de meeste bedrijven zijn ondernemingsraden. De kerk speelt in de huidige maatschappij een ondergeschikte rol en als men aan jongeren vraagt wat een pastoor is zullen ze dat waarschijnlijk niet eens meer weten. In de jaren vijftig van de vorige eeuw was ik de eerste in mijn familie, zowel van vaders als moeders kant, die naar de ULO mocht en een van de weinige in Gemert die naar de universiteit ging. Gelukkig heeft op dit moment iedereen de mogelijkheid om te studeren!!!

Inmiddels maakt ook internet deel uit van ons leven en is er een hele goede informatie voorziening. “Ieder voordeel heb zijn nadeel” is een spreuk van onze grote filosoof. Deze slogan gaat zeker op voor het gebruik van internet. Ongelofelijk veel informatie is beschikbaar maar er staat ook ongelofelijk veel onzin op het World Wide Web en het is ook nog steeds een vrijplaats in de grote, boze mensenwereld (spam, hackers, criminaliteit).

Het is jammer dat “GemertFans” zo lang uit de lucht geweest is want hier stond altijd de meest actuele informatie van onze vereniging. Er waren echter ook klachten! In het voorwoord van het laatst verschenen clubblad (waar blijft trouwens het nieuwe clubblad????) werd gesproken over “criticasters”. Natuurlijk ben ik het eens dat men zich moet gedragen volgens een bepaalde “netiquette” maar dat de site uit de lucht gehaald moest worden vanwege kritiek lijkt me nou net te ver te gaan.

Ik heb in de Dikke van Dale eens opgezocht wat een criticaster is: criticaster (m.;-s)[<Sp.criticastro], onbillijk of onbevoegd recensent, synoniem muggenzifter, vitter. 

Om kritiek, muggenzifterij, etc te voorkomen lijkt het me zinvol om meer informatie te verschaffen. Geef de supporters en leden niet het gevoel van de jaren vijftig!! Waarom geeft de trainer af en toe niet eens wat extra informatie over zijn selectie. Het lijkt me heel redelijk als hij bijvoorbeeld op “GemertFans” uitlegt dat er in een elftal een balans moet zijn en dat hij daardoor niet altijd de beste spelers op kan stellen. Ook vanuit het bestuur lijkt het me zinvol om in een rubriek: “van de bestuurstafel”, uit te leggen wat er aan de hand is. Nu worden de leden een keer per jaar (tijdens de ledenvergadering) geïnformeerd en worden besluiten genomen waarover de leden niet goed na hebben kunnen denken.

Dit zou een mooie opdracht kunnen zijn voor onze nieuwe PR-man!!!!

Als er meer informatie beschikbaar komt, wordt er heel veel wind uit de zeilen genomen van de zogenaamde criticasters en zullen de leden en supporters zich ook meer verantwoordelijk en betrokken gaan voelen voor de voetbalvereniging en zullen de broodje-aap verhalen achterwege blijven. “Flame War” (een massale scheldpartij op het internet) wordt voorkomen en men zal men zich als een “Despammer” gaan gedragen (iemand die strijd met open vizier en met een echt mailadres).

Ik wil vanaf deze plaats “GemertFans” complimenteren met de vernieuwde site want internet maakt deel uit van ons dagelijks leven.