Ze vragen mij vaak of ik “ne Gimmertse” ben en ik weet dat eigenlijk niet zeker. Volgens het Gimmerts Volkslied ben ik dat wel want “Hiejr stón m’n wiejg” maar ik weet niet of dat wel genoeg is om  je zelf “ne Gimmertse” te noemen. Hier geboren worden is volgens mij niet genoeg om ‘ne echte Gimmertse te zijn.

Heel veel zwangere vrouwen uit Gemert wilden indertijd niet bevallen in het ziekenhuis van Helmond want dan kwam in het paspoort van hun kind te staan: geboren in Helmond. Iets ergers kon men zich niet voorstellen dan een Helmonder te zijn. In Gemert was geen plaats voor Helmonders en wat zich toen in het klein  afspeelde is nu een wereldwijd probleem!!!!

Er is een tegenwoordig een koortsachtige fantasie over patriottisme. Ben je een echte Amerikaan als je  een baseballpetje omgekeerd op je kop zet, een Levi of Wrangler broek aan doet, met een pick-up rond gaat rijden en een steak eet zonder groenten? Amerikanen zijn patriotten en een heleboel mensen verfoeien dat alhoewel we heel veel Amerikaanse gebruiken overnemen. De muziek speelt daarbij een belangrijke hoofdrol en “It’s knowing that your door is always open – and your path is free to walk”, de eerste zin uit het liedje “Gentle On My Mind” van Elvis Presley is voor mij “symbolisch”. Ik herken me hierin!!!

Graag wil ik een voorbeeld noemen waar ik als Gimmertse trots op ben: Begin jaren vijftig kwamen heel veel Indische Nederlanders vanuit Indonesië naar Nederland. De toenmalige burgemeester De Bekker van Gemert had een constructie bedacht om de integratie te bevorderen en hanteerde een slim spreidingsbeleid voor de 120 gezinnen die welkom waren in Gemert: tussen elk Indisch gezin werd een Gemerts gezin geplaatst, om zo de onderlinge communicatie te bevorderen. De Indische Nederlanders hebben heel snel een plekje in Gemert gevonden en we zijn er trots op dat ze zeggen: “Waj zén allemol Gímmertenaren”.

Wie weet wat er in de nabije toekomst in Europa gaat gebeuren maar ik ben trots dat ik ‘ne Gimmertse ben en niet alleen omdat toevallig “mijn wieg hier gestón hè”!!!!!!