Na de laatste algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging stond in het Gemerts Nieuwsblad (GN) een verslag waarin stond dat het beleid, presentatie, etc. erg professioneel gebracht was. Ik heb met de scribent van het GN gesproken en het geheel iets genuanceerd. De performance van deze vergadering was veel beter dan die van de laatste jaren maar of je kunt spreken van professioneel, dat betwijfel ik een beetje.

Ik heb toen een aantal opmerkingen gemaakt die met de antwoorden van het bestuur terug te vinden zijn in het laatste clubblad. Ik heb toen opgemerkt dat commissies de peilers van een vereniging zijn en dat de commissievoorzitter afgevaardigde moet zijn in het hoofdbestuur (HB).  Je krijgt dan een hiërarchische of getrapte opbouw in de vereniging. Een goed voorbeeld hiervan is de jeugdcommissie (JC): in vorige besturen was de JC niet vertegenwoordigd en dat heb ik altijd een vreemde zaak gevonden. De JC heeft de zorg voor een belangrijk onderdeel van de vereniging en het kan toch niet zo zijn dat deze commissie niet in het HB vertegenwoordigd is. Bijvoorbeeld bij het aanstellen van een hoofd Jeugd Opleiding moet het initiatief uitgaan van de JC en de voorzitter van de JC verdedigt dit voorstel in het HB. Als er geen interferenties zijn met andere commissies wordt het voorstel aangenomen. Als men echter gaat kijken op de website van de vereniging naar de organisatie van het HB, dan is de JC niet vertegenwoordigd in het bestuur. Is dit een tikfout of gaat men voorbij aan besluiten genomen in de jaarvergadering??

Het blijft trouwens vreemd dat in het HB een tweede secretaris en een tweede commissaris sponsoring zitting hebben. Bij belangrijke te nemen beslissingen kunnen juist de stemmen van deze dubbele bezetting de doorslag geven en dat lijkt me bestuurlijk niet juist. Een cosmetisch puntje is de post: materialen. Bij materialen moet ik altijd denken aan vlaggenstokken, etc en daarmee wordt het betreffende bestuurslid tekort gedaan, denk maar eens aan de aanleg van het kunstgrasveld en de bouw van de tribune en kleedkamers. Misschien is facilitair manager te aanmatigend maar een betere naam voor de functie van betreffend bestuurslid is zeker te vinden.

Wel bijzonder vreemd is dat er in het HB geen vertegenwoordiger zit van de technische commissie voetbalzaken. Hoe gaan de zaken eigenlijk bij het aanstellen (en ontslaan!!!) van trainers, “aankopen” (of “niet-aankopen”) van de voetballers, etc, etc., etc.,  Hebben alle bestuursleden daarbij  inspraak, moet er een consensus zijn, is bij dit geheel ook het bestuur van de Stichting Topamateur betrokken of speelt hierbij een “vierde colonne”  een rol?????  Moge het duidelijk  zijn dat ik geen op- of aanmerkingen heb op bestuursleden, trainers of wie dan ook maar ik denk dat het wel belangrijk is dat het transparant moet zijn wie bij problemen de beslissingen neemt en wie in de ledenvergadering aangesproken mag c.q. moet worden.

Alvast een vraag voor de komende jaarvergadering: Wie is in het huidige bestuur verantwoordelijk voor het technische beleid!!!!!!!!