Vooral de ouderen onder ons zullen zich Peyton Place nog wel herinneren, de eerste soap op de Nederlandse televisie, waarvan tussen 1967 en 1973, 514 afleveringen werden uitgezonden.

In Gemert is ook een soap gaande alhoewel hier geen sprake is van ongegeneerde lust, verkrachting, brute moord, incest, overspel en abortus zoals in Peyton Place. De ontwikkelingen met het Kasteel lijken wel op de complotten in Peyton Place.

Jaren geleden waren de paters boos toen de gemeente zich afvroeg wat er met het Kasteel moest gebeuren. Het Kasteel is van ons, stond in het Gemerts Nieuwblad en de vele paters in Afrika en Zuid-Amerika zijn de erfgenamen. De omstandigheden in het kasteel waren voor de ouder wordende paters echter verre van ideaal en men is verhuisd naar een bejaardenhuis in Gennip en de paters hebben het Kasteel toch in de verkoop gezet.

Alhoewel de gemeente bijna een half miljoen euro heeft uitgegeven aan procedures en plankosten heeft men afgezien van de hoge koopsom. In de loop van de tijd hebben de paters namelijk dollars in de ogen gekregen en men spreekt niet meer van paters Spiritijnen maar van paters Florijnen.

De toenmalige burgemeester was “ne contente mens” toen woningfonds Vesteda dure en exclusieve appartementen in het kasteel wilde realiseren. Vesteda had echter een te grote broek aangetrokken en trok zich al snel terug.

Iedereen herinnert zich ook nog de ludieke actie waarbij enkele honderden bewoners hand in hand de ommuurde tuin beschermden onder het motto: “Géén woonblok achter de muur: houd het kasteel groen en puur”. Alle verdere initiatieven om het kasteel te kopen en exploiteren zijn een vroege dood gestorven.

Erfgoed van Gemert NV, wil het kasteel nu gaan exploiteren. Niemand begrijpt meer wie de eigenaar is, zijn het de paters of is het Frans-Jan van de Elzen of is het van een rijke regionale textielbaas. In het Gemerts Nieuwsblad stond onlangs dat er nieuwe ontwikkelingen zijn en men kan alvast een plekje uitzoeken om straks te wonen.

We zijn weer bij af want vanuit de gemeenteraad werd opgemerkt dat het plan “Oude wijn in nieuwe zakken” is en afgelopen dinsdag protesteerde de Heemkundekring in het Gemerts Nieuwsblad heftig tegen de nieuwe bouwplannen.

Laten we hier eens een piketpaaltje slaan en de gemeente uitdagen de impasse te doorbreken en om te werken aan een toekomstvisie, die Gemert op de kaart kan zetten.