Enige tijd geleden bezocht de dienst van de Milieu-inspectie een slagerij en adviseerde de tegels te vervangen door gladde tegels i.v.m. het schoonmaken. Enkele maanden later kwam de dienst van de Veiligheids-inspectie en adviseerde om de gladde tegels te vervangen door tegels met ribbels om uitglijders te voorkomen.

Tegenwoordig wordt er aan dergelijke controles nog een duurzaamheidslabel gehangen en de Provincie Noord-Brabant doet dat volgens de Telos-methode. Volgens de Telos-methode moet er een evenwicht zijn tussen de drie P’s van People, Planet en Profit.

Begrijpt u er nog wat van??

Nu een toepassing van een dergelijk beleid!!!!!

De door scholieren veel gebruikte Pelgrimsweg in Handel blijkt de gevaarlijkste weg in Brabant te zijn. De VVN (Veilig Verkeer Nederland) adviseerde verlichting op deze pikdonkere landweg, en als dat kan een vrij liggend fietspad en snelheidsremmende  maatregelen om de snelheid van voorbij scheurende auto’s te verminderen.

Natuurlijk is er overleg geweest met de gemeente maar wat zegt de verantwoordelijke CDA-wethouder van Extel: “Vanuit  Duurzaam Veilig-beleid mag deze weg niet verlicht worden” en ze heeft de schoolgaande fietsers, die regelmatig gebruik maken van deze weg, uitgenodigd voor een gesprek.

Nu kun je met duurzaamheid alle kanten op en het voordeel is dat alles en iedereen zich met dit etiket kan tooien. Misschien denkt de wethouder ook wel dat kleren gemaakt door gehoorgestoorde naaisters uit India “ duurzame mode” is.

Zullen we hier eens een piketpaaltje slaan en de wethouder van Ruimtelijke Ordening & Openbaar Beheer adviseren eens polshoogte te nemen van de situatie i.p.v. een koffiegesprek in het Gemeentehuis. Het lijkt me trouwens ook dat de eerste P van People, Planet en Profit  de belangrijkste is, want van duurzaam jeugdige verkeersslachtoffers heb ik nog nooit  gehoord.