Als men een brief naar de gemeente Gemert-Bakel stuurt dan ontvangt men binnen 24 uur een ontvangstbevestiging. Op de ontvangstbevestiging staat niet of er antwoord komt en of de brief naar een bepaalde afdeling gaat die de brief moet afhandelen. Als men een bericht stuurt waarop staat dat de brief voor kennisgeving is aangenomen weet je zeker dat de brief ogenblikkelijk in de prullenbak terecht is gekomen.

Krijgt men geen bericht dan komt het in de pijplijn van de ambtelijke dienst en die werkt erg traag.

Nu heeft een Amerikaanse psycholoog, Alvin Toffler, de snelheid waarmee een partij met veranderingen omgaat, vertaald in een metafoor van autosnelheden.

Zo geeft hij aan dat het bedrijfsleven dat met maar liefst 160 km/uur doet. Op de voet gevolgd door gezinnen, die met 140 km/uur over de snelweg van de verandering razen. Politici doen dat aanzienlijk langzamer, namelijk met 40 km/uur. Op een snelweg een levensbedreigende snelheid, maar ze komen in ieder geval nog vooruit. Ronduit bedenkelijk is de snelheid van het politieke systeem: slechts 5 km/uur!!!! Een wandelaar op de snelweg……

Wel maakt de gemeente plannen maar in de Structuurvisie: “Duurzaam verbinden van Gemert-Bakel 2011 – 2021” staan opmerkelijk veel termen zoals:

  • de gemeente heeft de ambitie….
  • de gemeente streeft naar transitie….
  • de gemeente spant zich in….
  • de gemeente denkt en werkt mee….
  • de gemeente ondersteunt…..
  • de gemeente stimuleert en faciliteert…..

Nergens lees ik dat de gemeente daadwerkelijk iets doet.

Zullen we hier eens een piketpaaltje slaan en de gemeente op de hoogte brengen dat het in het bedrijfsleven gebruikelijk is om bij alle projecten een einddatum vast te stellen.

Ik heb op 25 mei 2015 een brief gestuurd naar de gemeente en op 26 mei 2015 een ontvangstbevestiging gekregen. Tot op heden heb ik nog niets gehoord!!!! Volgens mij is de snelheid van het politieke systeem van 5 km/uur schromelijk overdreven.