Het vertrouwen in de democratie is in een vrije val beland en gaat in een sneltreinvaart achteruit. Burgers vertrouwen politici niet meer, en omgekeerd lijkt het erop dat de politici een minachting hebben voor de kiezers.

Is er een alternatief?

David van Reybroek heeft in zijn boek: “Tegen verkiezingen” in 2013 een alternatief gezocht en gevonden in de stadstaat Athene waar de  verkiezingen een beperkte rol speelden en waar de meeste publieke functies via loting werden ingevuld. Het voordeel van loting boven verkiezingen is dat niet alleen degene met geld, diploma’s of connecties mag spreken. De Atheense stadsstaat werd hierdoor vakkundig bestuurd en maakte een bloeiperiode door.

Nu stond er op de voorpagina van het Gemerts Nieuwsblad van 5 juni j.l. met grote letters “Samen maken we Gemert-Bakel” waarbij een burgertop van 1000 inwoners met elkaar in gesprek gaan over wat zij belangrijk vinden in hun buurt of dorp. Deze G1000 bijeenkomst is toegankelijk voor iedereen die zich betrokken voelt bij Gemert-Bakel.

Het initiatief doet een beetje denken aan het revitaliserings project van enkele jaren geleden waarbij de toenmalige burgemeester van Maasakkers en wethouder Verkampen in middeleeuwse kledij per paard aan de burgers verkondigden dat men innovatieve ideeën moest inleveren om Gemert en Bakel te revitaliseren. Er was ruim twee miljoen euro beschikbaar maar jammer genoeg is een groot gedeelte van het geld “verbrast”aan het management en onnutte dingen.

Nu moeten we hier een piketpaaltje slaan en opmerken dat, voordat met een project gestart wordt het verstandig is om eerst een eerder project te evalueren voordat men weer met iets nieuws begint. Het belangrijkste uitgangspunt van de Atheense stadstaat was dat er een loting plaatsvond, in Gemert mag iedereen komen en hebben de notoire vergadertijgers natuurlijk het hoogste woord. Het sterke punt bij loting is dat mensen worden bereikt die niet uit zichzelf de weg naar de macht weten te vinden. In Groningen zijn bij eenzelfde project 10.000 inwoners  uitgeloot maar slechts vijf procent hebben zich aangemeld.

Er is nog veel werk aan de winkel!!