In het zuiden van Nederland viert de criminaliteit hoogtij. In piketpaaltje 30 ben ik al ingegaan op de traditie van smokkelhandel in Brabant en de huidige situatie waarin Brabant de wietschuur genoemd wordt van West-Europa.

Er is veelmisdaad in het zuiden omdat de politie capaciteit gering is, de grensregio voor vele mogelijkheden zorgt en twee wereldhavens (Rotterdam en Antwerpen) kun je bovendien bereiken in maximaal anderhalf uur rijden. De handel in boter en jenever is vervangen door handel in wiet, amfetaminen, ecstasy en chemische drugs zoals GHB. Ook motorclubs (Hells Angels, Satadurah en de Bandidos), vestigen zich hier vanwege de grens met Duitsland en België en omdat de lokale autoriteiten in de Randstad flink tegenwerken.

Van verbazing ben ik van mijn stoel gevallen toen ik het artikel van Jan Tromp las in de Volkskrant van 23 mei j.l.. Hierin vertelt een Brabantse burgemeester hoe de georganiseerde criminaliteit op lokaal niveau infiltreert in de politiek. De burgemeester vertelt anoniem zijn verhaal omdat zijn gezin al eerder ernstig bedreigd is en ze vrezen voor een herhaling.

Wie zijn de ondermijners en hoe werken ze?

Ze komen bescheiden binnen in een fractie, houden zich beschikbaar voor ondersteunend werk, zoeken uit wat leeft bij de mensen en na verloop van tijd worden ze dan raadslid. Men is enthousiast want zij zorgen dat de voetbalclub kan blijven, helpen mensen uit de buurt, helpen met huisvestiging of leggen een paar centjes bij als de carnavals vereniging tekort komt.

Te laat wordt onderkend dat ze zich bij de partij hebben aangemeld voor dat ene belang, onroerendgoedprojecten. De infiltratie van de politiek is het echte hoofdpijn dossier in de aanpak van de georganiseerde misdaad. Het is de vrees dat criminelen het bestuur binnendringen omdat met hun illegaal verworven miljoenen voor hen nu eenmaal alles te koop is.

Hier zetten we een piketpaaltje en we spreken met zijn allen af dat we alert moeten zijn en het gemeentebestuur goed moeten controleren vooral als het gaat over grote projecten waar miljoenen in geïnvesteerd worden.