Het vorige piketpaaltje heeft veel stof doen opwaaien bij Omroep Centraal. Het uitgangspunt van het piketpaaltje, dat protocollen belangrijk zijn, kan natuurlijk nooit een twistpunt zijn maar ik kan me voorstellen dat het taalgebruik en de ongenuanceerde meningen in een radio-uitzending aanleiding kunnen zijn tot enige schaamte.

Deze week stond een artikel in het Eindhovens Dagblad,  dat aangaf dat de Zorgboogcentra in Bakel en Deurne niet secuur zijn omgesprongen met de hygiëneregels. Controleurs zijn langsgegaan bij 42 instellingen met een checklist met 48 punten en hebben geturfd welke punten aan de norm voldoen. Uit het rapport dat verschenen is blijkt dat de Jan de Witkliniek 18 en De Nieuwenhof 17 maal een onvoldoende scoorden.

Nu kunnen een aantal punten discutabel zijn want in De Nieuwenhof was het warme water op de slaapkamers te heet, waardoor cliënten het risico liepen zich te verbranden. Als de temperatuur echter beneden 55 graden Celsius is kan de legionella-bacterie zich verspreiden en kan aanleiding zijn van een milde griep tot een ernstige longontsteking.

Zo kan het ook voorkomen dat de ene dienst, die de hygiëne controleert, zegt dat de tegels glad moeten zijn zodat ze goed schoongemaakt kunnen worden, terwijl de andere dienst, die de veiligheid controleert zegt dat de tegels ribbels moeten hebben omdat men anders de kans loopt uit te glijden over de gladde tegels.

De zorgomgeving in de twee tehuizen was niet schoon genoeg en werden de (nieuwe) patiënten niet of nauwelijks gecontroleerd op de aanwezigheid van bacteriële infecties. Vooral in onze regio, waar veel varkens gefokt worden, is dit erg belangrijk omdat de kans op een MRSA (resistente bacterie) infectie niet ondenkbaar is. Ook waste het verplegend personeel niet altijd zorgvuldig de handen, werd slordig omgesprongen met medicatie en werden gebruikte spuiten niet volgens de richtlijnen weggegooid.

Laten we hier eens een piketpaaltje slaan en met elkaar afspreken dat het niet stoer is als iemand niet of onzorgvuldig omspringt met protocollen maar dat het juist getuigt van een grote verantwoordelijkheid als er gewerkt wordt volgens afspraken c.q. protocollen, die gemaakt zijn voor onze gezondheid en/of veiligheid.