In Peel 6.1 werken de 6 Peelgemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren in één regio samen om allerlei taken op te pakken. Men wil  dat er ’n krachtige samenwerking komt, die de strategische positie van de Peelregio versterkt en waar de kwaliteit van de dienstverlening aan bewoners gewaarborgd blijft.

De grootste prioriteit van Peel 6.1, die op 1 juli 2014 van start is gegaan,  is het gezamenlijk oppakken van de taken voor de transitie Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), Jeugdzorg en Participatiewet. 

OLON is de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland die in oktober 2013 is gestart met de inventarisatie “Vorming Streekomroepen”. De 283 lokale omroepen in Nederland worden teruggebracht naar 50 tot 80 streekomroepen. De doelstelling is dat in  2015 deze streekomroepen goed functionerende regionale mediacentra zijn, die dagelijks én journalistiek verantwoord nieuws brengen én informatie vanuit bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers ontsluiten. Met 20.000 vrijwilligers en 500 professionals moet de sector een van de fundamenten zijn onder de lokale samenleving en democratie. 

Nu lijkt het voor de hand te liggen dat de lokale omroepen van bovengenoemde gemeenten één streekomroep gaan vormen om een ondersteuning te zijn voor de bewoners van de gemeenten van Peel 6.1.

Edoch, emotie en logica zijn twee verschillende begrippen. Omroep Centraal heeft besloten zich terug te trekken uit de samenwerking en zich te oriënteren op alternatieve mogelijkheden.  Nu heeft OLON al eerder besloten dat individuele omroepen geen bestaansrecht hebben en Omroep Centraal zal een stille dood sterven als er op korte termijn geen constructieve samenwerking tot stand komt met andere omroepen.

De reacties in het Eindhovens Dagblad op de aankondiging dat Omroep Centraal uit de samenwerking van de Peelregio stapt zijn niet mals, vooral als het gaat om de kwaliteit van de TV-uitzendingen.  Gelukkig heeft Omroep Centraal een aantal goede radio uitzendingen, zoals Top Centraal voor de jeugd, Jo Naus in het weekend voor de ouderen en  Sunday Suit van Lamber Vugs voor de liefhebbers van Roots Music, die uitstekend passen in een Peel 6.1 omroep.

Zullen we hier eens een piketpaaltje slaan voor één Peel 6.1 omroep, die verantwoordelijk is voor goede regionale informatie en journalistiek,  lief en leed van de afzonderlijke dorpskernen kenbaar maakt en dat allemaal lardeert met interessante  muziekprogramma’s voor diverse doelgroepen en kwalitatieve goede TV-uitzendingen.