De afgelopen provinciale verkiezingen zijn overheerst door de nationale politiek. Er is niet gesproken over de belangrijkste problemen in Oost-Brabant zoals de luchtvervuiling en de intensieve veehouderij. De luchtvervuiling is de grootste oorzaak van gezondheidsproblemen en het fijnstof is volgens  WHO (World Health Organization) de belangrijkste oorzaak van kanker. Zouden de kiezers hiermee rekening gehouden hebben toen zij zijn gaan stemmen?

In het NRC van 13 februari j.l. stond een interessant artikel over de lokale journalistiek. In dit artikel wordt aangegeven dat de lokale omroepen een belangrijke rol kunnen spelen als een journalistieke waakhond. Niet alleen in Gemert maar in heel veel gemeenten is de lokale omroep echter een tandeloos schoothondje. De medewerkers zijn veelal gepensioneerden, die geen ambitie hebben om een kritisch geluid te laten horen over de gemeentepolitiek laat staan provinciale politiek.

Zijn de burgers dan niet kritisch en denken ze alleen maar aan bier en RTL4? Nee, de burgers zijn, zoals in het artikel van NRC staat vermeld, juist actief betrokken en laten zich de kaas niet van het brood eten. Men kijkt naar Radar, Opgelicht, Kassa en meer van dergelijke programma’s en wil graag op de hoogte gehouden worden van de dingen die spelen in hun omgeving.

In Gemert zijn de rapen gaar als de problemen dichtbij komen zoals de mestfabriek, bouwen in de ommuurde tuin, Marcogas, Q-koorts, etc. De gratis weekbladen blinken echter niet uit in voorlichting en commentaar. Deze bladen zijn erg afhankelijk van de gemeentelijke bijdrage voor de gemeenteberichten en zijn daarom niet erg kritisch t.o.v. de gemeente.

Hier moeten we een stevig piketpaaltje slaan en bij het gemeentebestuur er op aandringen extra subsidie te geven aan de omroep zodat men jonge journalisten kan aannemen, die controle kunnen uitoefenen op het algemeen bestuur, en op de uitvoerders ervan, de Burgemeester en Wethouders.

De dorpspolitiek verdient meer journalistieke waakhonden!!!