Een ster kan snel verbleken! Bij de vorige gemeenteraadsverkiezing gaf de toenmalige voorzitter van de voetbalvereniging een stemadvies aan de leden: kies Frans Francissen want dan heeft de voetbalvereniging een grote vinger in de bestuurlijke pap van de gemeente. De huidige voorzitter heeft echter te kennen gegeven, met voor hem moverende redenen, niet verder te willen besturen met de penningmeester en nu dus geen stemadvies meer.

Als de gemeenteraadsverkiezing echter twee jaar eerder gehouden zou zijn dan was de kans heel erg groot geweest dat veel  leden van de voetbalvereniging Gemert hun stem gegeven zouden hebben aan “Fier en Actief”. Uit diverse krantenberichten bleek namelijk dat Frans Francissen, woordvoerder van “Fier en Actief” zich erg inzette voor de belangen van de plaatselijke voetbalclub. Er was echter een probleem want Frans was ook penningmeester van de voetbalclub en dat geeft een  verstrengeling van belangen waar andere politieke partijen natuurlijk moeite mee hadden. De coalitie heeft het gedane voorstel (een extra subsidie van 10.000 euro voor de bouw van een tribune en bijbehorende kleedlokalen) verworpen en de “hakken in het zand” gezet . De motivatie van de voorzitter van de vereniging: “we krijgen te weinig” en de opmerking van Francissen “we houden 500 kinderen van de straat” hebben  de partijen niet over de streep kunnen trekken, integendeel.

Toch is de voetbalvereniging toen groot onrecht aangedaan. De voetbalvereniging heeft behalve een seniorenafdeling, een zeer grote jeugdafdeling waar een jeugdbestuur, een groot aantal vrijwilligers en enkele professionele krachten dagelijks bezig zijn met jonge mensen. Niet alleen de technische en tactische kanten van het voetbalspel worden geleerd maar ook is men bezig met normen en waarden, die elders in de maatschappij zo broodnodig zijn. Ook is er een bloeiende afdeling damesvoetbal en is er een gemotiveerde groep mensen bezig met voetbal voor mensen met een verstandelijke beperking, die hierdoor een extra zetje in de rug krijgen. Hier is sprake van het ontwikkelen van een sociaal kapitaal, waarbij groepsbanden versterkt worden en waarbij er een sociaal vangnet is dat deelname in de wijdere samenleving bevordert. Dat is iets meer dan de jeugd “van de straat houden”.

Toen nog niet zolang geleden de voetbalvereniging een subsidie gekregen heeft om een kunstgrasveld aan te leggen moest het bestuur in allerijl een rectificatie in het Gemerts Nieuwsblad zetten dat niet alleen Fier en Actief gezorgd had voor die subsidie maar dat alle politieke partijen hun “steentje” hadden bijgedragen.

De kranten staan nu vol met de voorkeuren van de politieke partijen:

– Grijp nu uw kans, breng de Raad beter in balans

– Minder bureaucratie

– Het kan echt anders

– Sterk en Sociaal

– Schouders eronder en niet zinloos bekvechten

– Als vrouw reken ik op jou