Eind november was de landelijke intocht in Gouda van Sinterklaas en op de TV waren de voor- en tegenstanders van de Zwarte Pietendiscussie uitgebreid in beeld te zien.

Je moet tegenwoordig ook heel goed op je woorden passen want een opmerking als: “Wil je een lekkere negerzoen bij de koffie” kan helemaal niet meer. Alhoewel er in Nederland een vrije meningsuiting is, moet je voorzichtig zijn met je opmerkingen en je meningen want voor dat je het weet doe je aan discriminatie, ben je vrouwonvriendelijk of ben je een xenofoob.

Soms is het moeilijk een stelling in te nemen. Zelf was ik erg verrast toen enkele jaren geleden de pastoor de ijsbaan op het Ridderplein inzegende. Hij had een emmer water en met een kwast zegende hij ruim de baan maar ook de toeschouwers. Het was een hilarische vertoning, iedereen lachte en schreeuwde: “Hé gek, ik word helemaal nat”. Ik stond perplex en alhoewel ik al jaren geen praktiserend katholiek meer ben herinner ik me de ingetogen zegeningen in de kerk met wijwater.

Enkele weken later is een familielid van me overleden en de pastoor zegende de overledene met wierook en wijwater.  Onwillekeurig moest ik denken aan de ijsbaan en de opmerking: “Hé gek, ik word helemaal nat”.

De tijden zijn veranderd en de christelijke symboliek ofwel de innerlijke betekenis van voorwerpen of handelingen in de kerk zijn niet meer voor iedereen duidelijk. Wat voor de een normaal is, is voor de ander heiligschennis!

Met de huidige situatie in Frankrijk ben ik echter hevig in verwarring geraakt. Het is blijkbaar gewoon dat iedereen beledigd en beschimpt mag worden. Cabaretiers in Nederland mogen ook alles zeggen want dat is humor, alleen ik mag niet zeggen dat ik een negerzoen lekker vind bij de koffie.

Graag wil ik een piketpaaltje slaan voor het herstel van normen en waarden. De overheid moet ons beschermen tegen dwaze en misdadige terroristen maar wij kunnen allemaal wel een bijdrage leveren door onze medemens niet te beledigen en onnodig te kwetsen.