Als je met de auto naar Eindhoven gaat zie je langs de weg meerdere borden met het opschrift: “Waar een wil is, is géén weg”!!! Niet iedereen zal direct begrijpen wat daarmee bedoeld wordt maar het is een protest tegen de aanleg van “De Ruit” om Eindhoven. Met de aanleg van “De Ruit” worden er nieuwe wegen aangelegd of worden bestaande tweebaans wegen vierbaans.

Kortgezegd meer asfalt, minder natuur. Daartegenover staat dat de provincie zegt dat Brainport Brabant beter bereikbaar wordt en laat op een prachtige website zien dat er een nieuw paradijs aan het ontstaan is.

Ondernemers, het waterschap en bewoners die betrokken zijn bij de aanleg vormen actiegroepen: “Lange omleiding Bakel: Nee!” en “Niksweg, Stuit de ruit!” en hebben een totaal andere visie dan het provinciebestuur.

Niemand wil deze weg, de weg is niet nodig, roept alleen maar problemen op, is te duur en verpest natuur en milieu!!!!

Wat schetst mijn verbazing als ik wethouder Hoppezak van Gemert-Bakel, lid van de provinciale stuurgroep voor de ontwikkeling van de Ruit,  hoor zeggen dat de gemeente Gemert-Bakel achter de plannen staat van de provincie. Onwel word ik helemaal als ik de twitters lees van wethouder van Katwijk: “Ik zit in de file! Zie je wel dat “De Ruit er moet komen!!!!”

Laten we een nieuw piketpaaltje slaan met een bordje erop met de tekst: “Degene, die democratisch gekozen zijn, moeten genuanceerd denken over te nemen beslissingen, die alle burgers aangaan”