Het salaris van wethouders is afhankelijk van het aantal inwoners in een gemeente. Tussen de 24.000 en 40.000 inwoners (Gemert-Bakel heeft ruim 29.000 inwoners) verdient een wethouder 6.529 euro. Bij het riante salaris komt nog een ruime onkostenvergoeding, vermeldt in de Verordering Rechtspositie van Wethouders en Raadslieden, vastgesteld in de gemeenteraad op 2 oktober 2014.

Na vier jaar wethouder te zijn geweest heeft een wethouder bovendien recht op een wachtgeldregeling van drie jaar en twee maanden. In het eerste jaar wordt 80% van het salaris uitgekeerd en daarna 70%.

Voorwaar geen slechte regeling!!!!!

Welke eisen worden nu aan deze goed betaalde baan gesteld en wie kan er wethouder worden?

Er zijn geen echte eisen en men heeft er ook geen speciale opleiding voor nodig. Er vindt geen assessment (beoordeling van geschiktheid) plaats en men kan zeggen dat er eigenlijk geen selectie is. Er heeft ook geen sollicitatiegesprek plaats, je wordt het gewoon. Het kan dus voorkomen dat een ondersteunend ambtenaar in een gemeente van de ene op de andere dag wethouder kan worden en 3.000 euro meer salaris krijgt terwijl hij/zij weinig kennis van zaken heeft.

Wie wethouder wil worden, moet vooral lid zijn van een plaatselijke politieke partij. Laten we zeggen dat er in Gemert-Bakel ongeveer 600 mensen lid zijn van een politieke partij (dat is ongeveer 2%!!!).Dus 98% van de bevolking maakt geen kans om wethouder te worden.

De functie van wethouder wordt steeds belangrijker door de decentralisatie van overheidsdiensten. Als we nu eens een piketpaaltje verzetten en zeggen dat er een transparante sollicitatieprocedure moet komen zodat geselecteerd kan worden op kennis en kunde. Daarna moet er een assessment plaatsvinden  zodat we er zeker van zijn dat de keuze valt op de beste man of vrouw met intellectuele vaardigheden, managementervaring en leiderschap.