Als men vroeger ouder werd was er meestal wel een plaatsje in het huis van de kinderen. Soms moest opa echter naar het Oudemannenhuis en kreeg hij een plaatsje in een slaapzaal. De verzorging werd gedaan door religieuzen oftewel zusters van Liefde of Krengen van Barmhartigheid. Dat waren vrouwen die hun leven in dienst hadden gesteld van Onze Lieve Heer en op deze manier een plaatsje wilden verdienen in de hemel. Deze nonnen hadden op jeugdige leeftijd huis en haard verlaten en mochten geen sociale contacten onderhouden.

Een duidelijke situatie maar het is maar goed dat we deze piketpaaltjes hebben kunnen verzetten.

Opa en Oma waren al oud als ze net veertig waren want dan was hun kleding aangepast, zwart en niet-modieus. Vroeger was het een groot feest als er een vijftigjarige bruiloft was. De hele straat werd versierd met bogen van dennentakken en papieren rozen en werd er meestal enkele dagen feestgevierd, eerst voor de familie dan voor de buurt.

De tijden zijn veranderd! Door de betere medische voorzieningen en de gestegen welvaart blijven meer jonge mensen in leven. Het aantal mensen dat ouder wordt stijgt aanzienlijk en leidt tot een forse toename van de gemiddelde levensverwachting. Op hogere leeftijd eisen aandoeningen toch hun tol en de sterftekans onder ouderen is niet zoveel afgenomen als de sterftekans onder jongeren. Wel blijkt dat de sterftekans ook op hogere leeftijd nog steeds lager wordt: bij mannen het sterkst tussen 50 en 80 jaar, bij vrouwen op de allerhoogste leeftijden.

Een gouden paar van nu krijgt een survivalvakantie aangeboden en draagt sportieve kleding en de mannen rennen rond op mooie gekleurde “sneakers”!!

Een nadeel van onze moderne westerse gezondheidszorg is dat mensen bijna niet meer mogen overlijden zonder dat ze in de laatste fase ook alle zorg gehad hebben. Zo’n 80% van de kosten die men in het hele leven maakt in de gezondheidszorg maakt men in het laatste jaar van het leven.

Leeftijd, het al of niet hebben van een (chronische) ziekte en hoe dicht iemand op het jaar van overlijden zit, zijn de drie belangrijkste factoren die samenhangen met hoge zorgkosten. De gemiddelde zorgkosten per leeftijdscategorie nemen explosief toe naarmate de leeftijd oploopt. De zorgkosten van mensen tussen 1 en 44 jaar zijn gemiddeld 2.500 euro per jaar. Boven de 44 jaar nemen de zorgkosten per persoon toe. Voor mensen tussen 75 en 84 is het gemiddeld zo’n 13.000 euro en voor mensen ouder dan 85 zo’n 29.000 euro per persoon per jaar.

Barrus is benieuwd waar het piketpaaltje straks wordt geslagen hoe oud men mag worden want het is niet meer financieel verantwoord om oud te worden!!!