Een vriendelijke en vooral relaxte presentatie van “oude” muziek op locatie brengt bij luisteraars met een hersenbeschadiging, de ziekte van Alzheimer en dementie, verlichting in hun moeilijke leven. Zoals bekend hebben dergelijke luisteraars vooral problemen met het korte-termijn geheugen. Met een prettige presentatie en het brengen van de “oude” muziek kunnen bij die groep van luisteraars herinneringen worden teruggehaald, die al vele jaren waren verdwenen. Onderzoek inzake het nut van deze speciale programma’s geeft aan dat ruim driekwart van de ondervraagden zondermeer baat hebben bij deze vorm van muziekpresentatie.                                                                                       

In dit project wordt muziek op locatie (bejaardenhuizen, etc.) gepresenteerd en door interactie met de bewoners wordt geprobeerd om herinneringen te (re)activeren.