(Gemerts Nieuwsblad: 5 maart 2013)

Ik heb bewondering voor de (burger)raadsleden van de Lokale Realisten. In vergaderingen laten zij zien goed voorbereid te zijn, veel dossierkennis te hebben en ze presenteren zich uitstekend. Ook de beide wethouders van de Lokale Realisten laten zien dat zich een nieuwe duurzame bestuursstructuur aan het ontwikkelen is in de gemeente Gemert-Bakel.                                                                                                                      Wat mij ook opvalt is dat de coalitie (Dorpspartij en Lokale Realisten) beslissingen neemt volgens sociaal liberaal principe,  dat  gericht is op het bevorderen van het grootst mogelijke profijt voor het grootste aantal inwoners. Dit in tegenstelling tot het principe van belangenpartijen zoals confessionele partijen, dat vooral gericht is op hun eigen achterban. Nu is het juridisch niet onjuist om in een democratie een bepaalde bevolkingsgroep te bevoorrechten. Het is wel onrechtvaardig maar dat is een van de nadelen van de democratie!! Het is nu aardig om in dit licht de gesprekken te volgen die in de raad gevoerd worden. Het CDA is sterk gericht op het boerenbedrijf en als iemand tegen megastallen is of tegen een verandering van een bestemmingsplan wil de fractieleider  van het CDA een opponent graag uitschakelen met de woorden: “dan hedde gij het niet goed gelezen” aangevende dat hij het wel begrepen heeft en de opponent niet op de hoogte is van wetgeving, etc..

Niet helemaal juist lijkt mij de verdeling van spreektijd in de raad. Zo zijn de partijen met één zetel, PvdA en VVD, relatief veel aan het woord. Het valt mij op dat er vooral door de PvdA veel moties, amendementen, etc. worden ingediend en ik heb sterk de indruk dat ze zich voor de wagen laten spannen van het CDA. Tijdens de laatste vergadering werd de noodzaak van een opknapbeurt van het centrum betwijfeld. Nu is dat vreemd omdat in het centrum de riolering etc. vervangen moet worden en het is dan ook een goed plan om de bestrating meteen aan te passen en het centrum een up to date look te geven. Enige kritiek heb ik wel op het eenrichtingsverkeer want ik denk dat de overgang Kerkstraat en Nieuwstraat problemen op zal leveren. Mij is echter gezegd dat een “verkeersdeskundige” hier naar gekeken heeft en wie ben ik dan als een eenvoudige dorpeling…………                                                                                                                   Heel vreemd is dat de PvdA indertijd als coalitiegenoot van het CDA, volledig achter het project van de (re)vitalisering van o.a. het centrum stond. Er is toen bijna meer geld “verbrast” aan het management dan de opknapbeurt van het centrum nu kost. Indertijd ben ik uit de klankbordgroep van het project gestapt omdat er m.i. gemanipuleerd werd met het beschikbare budget. Ik herinner me ook nog dat de toenmalige wethouder van de PvdA van het Ridderplein het grootste terras van Brabant wilde maken en daarom begrijp ik een dergelijke motie niet.                                                                                                         Als de fractieleider van de PvdA (één zetel) het woord voert in de raad en met haar karakteristieke blik steun zoekt bij de fractieleider van het CDA (zeven zetels) moet ik iedere keer denken aan die muis en de olifant die samen over een brug lopen en dat de muis tegen de olifant zegt: Wat stampen we lekker, hè!!!!!!