Men zegt wel eens dat in liefde en oorlog alles is geoorloofd. Nu kan daar de politiek ook aan toegevoegd worden. In de plaatselijke politiek hebben we dat kunnen merken tijdens de alternatieve begroting van de oppositie. Denk maar aan de beschikbare kopers voor het Nazareth complex en de Fuik. Voor Nazareth was er geen koper en de Fuik wil men inderdaad kopen als men er een bepaalde bestemming aan kan geven. Gelukkig is er een nieuw begrip “Fact Finding” over komen waaien uit de Verenigde Staten, waarbij onderzoek gedaan wordt naar de werkelijke feiten.

Zorgelijk vind ik de beweringen in de gemeenteraad, die gedaan worden over gezondheid van de burgers. Gelukkig hebben we in de fractie van de Lokale Realisten de arts Jan Hoevenaars, die op de hoogte is van medische feiten en die in zijn praktijk vele problemen voorbij heeft zien komen. Hij is niet alleen de woordvoerder maar ook de specialist en ervaringsdeskundige bij uitstek.

In de laatste raadsvergadering (10 januari 2013) werd door een afgevaardigde van het CDA opgemerkt dat men zich niet zo’n zorgen moet maken over ziektes want hoe meer de mens in aanraking komt met infectieuze stoffen hoe beter men een “imminiteit” ( afweer!!) opbouwt. Dat klopt gedeeltelijk als kinderen een afweer op moeten bouwen tegen vreemde agentia (stoffen). Dat wil niet zeggen dat men kinderen zomaar in een zandbak moet zetten waar de honden en katten in de buurt ook “spelen” want dan zou het kindje wel eens ernstig ziek kunnen worden  van de parasiet Toxacara. In het buitengebied kan een ernstig probleem optreden omdat infectieuze organismen zich daar kunnen verspreiden via fijnstof waardoor deze organismen in de kleinste longblaasjes terecht kunnen komen (Het allerbeste, ik hoop dat je niet al te ziek wordt!! GN 15 mei 2012). Onderzoek wordt gedaan door het RIVM, voorzichtigheid is geboden en het is zeker niet raadzaam om daar in het voorjaar vrolijk rond te fietsen en te wandelen en heerlijk de (frisse!!) lucht op te snuiven. Waarschijnlijk weet de geachte afgevaardigde ook niet dat het immuunsysteem afneemt met de leeftijd en het lijkt me toch niet zinvol om de ouderen dan maar “op stal te houden”.  

Dat niet iedereen op de hoogte is van allerlei medische feiten kan ik billijken maar niet dat er meningen gegeven worden die de burger een verkeerd beeld kunnen geven van de werkelijkheid. Daarom: Schoenmaker blijf bij je leest!!! I.v.m. Fact Finding wil ik graag met de CDA fractie, als men daar behoefte aan heeft,  het gedeelte van de WMO discussie bekijken van de door Omroep Centraal opgenomen raadsvergadering!!