(Gemerts Nieuwsblad: 15 mei 2012)

Als ik afscheid neem van vrienden, die boven de rivieren wonen,  wensen ze mij bij het afscheid steevast het volgende: Mari, het allerbeste en ik hoop dat je niet al te ziek wordt!!!!

Men weet dat je, als je in Gemert woont, een groot risico loopt ernstig ziek te worden van allerlei infectieuze organismen en/of fijn-stof. Deze week is bekend geworden dat de overheid zelfs geen excuses, laat staan een vergoeding over heeft voor Q-koorts-patiënten (NRC, 25 april 2012). De commissie-van Dijk heeft in 2011 geconcludeerd dat het rijk meer had moeten doen om verspreiding te voorkomen maar de ex-ministers Verburg en Klink hebben geen fouten gemaakt, zeggen ze!!!.

Als de Q-koorts indertijd als eerste in de randstad was aangetoond dan zou Nederland in opperste staat van paraatheid zijn gebracht. De veroorzaker van de Q-koorts is de bacterie Coxiella burnetii en die hoort bij de categorie B van de biologische wapens en bioterroristen kunnen de bacterie gemakkelijk in handen krijgen. Een van de eigenschappen van deze categorie is dat deze agentia relatief gemakkelijk te verspreiden zijn en dat ze de gezondheidszorg ernstig kunnen ontwrichten. Waarom heeft de Nederlandse overheid, na de eerste signalen van Q-koorts in Oost-Brabant, niet direct de alarmbellen laten rinkelen???

Het gemeentebestuur, verantwoordelijk voor de plaatselijke volksgezondheid, delegeert dat weer naar de GGD. Uit GGD-getallen is duidelijk gebleken dat in Oost-Brabant (Gemert-Bakel!!) meer Q-koorts patiënten aanwezig zijn dan elders????

De ex- burgemeester van M., jarenlang onzichtbaar gebleven, heeft zich toen opgeworpen  als de grote verlosser in zijn functie als voorzitter van de regionale burgemeesters, maar zijn opmerking: “Voor ingewikkelde problemen  zijn meestal geen simpele oplossingen voorhanden. De besluitvorming vereist grote zorgvuldigheid. Mensen van eenvoud schieten nu te kort” geeft te denken. Vooral de laatste zin geeft aan dat we hier te maken hebben gehad met iemand die met groot dedain heeft neergekeken op zijn medeburgers. Van de regionale burgemeesters hebben we overigens nooit meer iets gehoord!! Laat staan een excuus!!!!

Landelijk worden er enorme fouten gemaakt maar plaatselijk kan het ook goed fout gaan. De ex-CDA-wethouder V. was voor de komst van megastallen en zei dat als er sprake is van gevaar voor de gezondheid, er ingegrepen zal worden. Men kan echter pas ingrijpen als de megastallen er zijn en als er na verloop van tijd blijkt dat vooral jonge kinderen en ouderen allerlei respiratoire (ademhalings) problemen krijgen (Elsendorp en de Rips!!!). Maar dan is het leed al geschied en wordt het paard weer achter de wagen gespannen. De ex- wethouder zei dat “alles goed kumt” want de megastallen geven minder “uitstoot” omdat ze “luchtwassers” hebben en dat Nederland daardoor schoner wordt. Is dat zo? In Nederland is er inderdaad een reductie van “fijn-stof-eenheden (FSE)” maar in Gemert-Bakel is er een enorme toename door een concentratie van megastallen. Wat zegt de landelijke politiek? “Door een sterkere concentratie van de veehouderij kan de omvang elders verminderen”. Klopt helemaal!!!!

Ergens las ik dat Gemert de meest verzuurde en bemeste gemeente van Nederland is. Door er nu ook nog voor te zorgen dat onze gemeente een top ranking krijgt in de “fijn-stof-categorie” kunnen allerlei bacteriën en virussen zich hier prima verspreiden.  Het is bekend dat bacteriën en virussen die normaal ongevaarlijk zijn maar zich verspreiden via aerosolen (fijn-stof) heel erg infectieus, gevaarlijk en zelfs dodelijk kunnen zijn. Het zou niet vreemd zijn als het Schmallenbergvirus zich zo ook kan verspreiden. Het RIVM heeft bij een bloedonderzoek bij 300 mensen geen antilichamen gevonden en concludeert nu dat de mens  immuun is voor dit virus en er geen overdracht is van dier op mens. Mijn conclusie is echter dat bij deze steekproef alleen de gecontroleerde mensen (waarschijnlijk) geen infectie hebben opgelopen. Er is nog niets bekend van het infectieuze verloop van het virus maar daar zegt het krantenartikel (Volkskrant, 2 mei 2012) niets over.

De opmerking van de ZLTO Gemert Bakel (GN, 17 april 2012) dat de overlast tot een minimum beperkt zal worden bij de vestiging van mestverwerkingsbedrijven is ook zo’n loze kreet. Wie bepaald het minimum als zelfs in de gemeenteraad geen/onvoldoende kennis is van geureenheden. Trouwens wie bepaalt er wat stinkt???

De Lokale Realisten hebben een belangrijke en verantwoordelijke taak door een duidelijke mening te ventileren (en er ook naar te handelen!!) anders is m.i. de partij overbodig!!!!!!!!!!!