Het is al weer een jaar of twee geleden dat een jongeman met vrienden was gaan indrinken en na ook nog een onbekende hoeveelheid bier en sterke drank genuttigd te hebben in een kroeg, door deze vrienden op de SEH werd binnengebracht, brakend, wisselend aanspreekbaar en zwalkend op zijn benen. Terwijl hij in zichzelf riep: “Alles komt goed…”, zakte hij regelmatig door zijn knieën en telkens als hij enkele minuten later weer opstond beantwoordde hij zichzelf met dubbele tong:  “……over een jaar of tien”. Het was eigenlijk een beetje zielig maar wel hilarisch!!

Bij de verkiezingsleuze van het CDA: “t Kumt goewd….”,  moest ik telkens aan bovenstaand voorval denken. Beide uitroepen hebben echter een totaal andere lading want in het eerste voorval komt een zekere radeloosheid tot uiting terwijl het in de laatste opmerking een andere lading betreft.

De kiezers in Gemert hebben met de verkiezingen echter een duidelijke keuze gemaakt en nu is de vraag of dat een verstandige keuze was??

De kritiek indertijd van de drie oppositiepartijen op de derde wethouder was ronduit zielig en was een voorbeeld van politieke prietpraat want we moeten deze wethouder alleen beoordelen op zijn resultaten. Deze wethouder (financiën) heeft nu duidelijk kenbaar gemaakt dat de gemeente moet bezuinigingen omdat men anders een “artikel 12” gemeente kan worden. Waar ik me nu  zorgen over maak is dat men de wethouder niet serieus neemt en dat de politieke partijen bezig zijn met elkaar vliegen af te vangen terwijl er toch belangrijke beslissingen te nemen zijn. In juni 2008 was er nog een reserve van bijna 60 miljoen euro terwijl de bodem nu is bereikt en er minder dan 70.000 euro beschikbaar is. Na vier jaar is dit gehele bedrag “verdampt” en  ik hoor niemand een opmerking  maken waar dat geld gebleven is. Wel wordt er een heftige discussie gevoerd als Sinterklaas in de raad zijn nood komt klagen omdat hij 2.000 euro te kort komt. ……., net alsof wij de jeugd te kort zouden willen doen. Dat klopt natuurlijk helemaal niet.

Door dit gedrag worden de werkelijke problemen naar de achtergrond gedrongen. Laten we a.u.b. de partijbelangen achterwege laten en eensgezind beslissingen nemen over de werkelijke  problemen in onze gemeente. Deze beslissingen mogen geen onderdeel zijn van een politiek spel maar moeten ondersteund worden door iedereen die in de raad zit.

De discussies in de gemeenteraad ervaar ik vaak als een minzaam spel en de opmerkingen dat de tuin van Nazareth een moestuin geweest is, is daar een voorbeeld van. Vanwege de achtergrond van de voorman van het CDA kan ik me voorstellen dat hij eerder denkt aan een moestuin dan aan een arboretum, maar hij gaat voorbij aan de zorg van vele bewoners, die het klooster Nazareth en de tuin willen behouden.

Ook de schrijnende problemen van ouders met kinderen met een ernstige verstandelijke beperking, de jeugdwerkloosheid, Wajongeren, werkloosheid en het comadrinken zijn ontzettend belangrijk en mogen niet onder gesneeuwd worden door lullige opmerkingen waardoor de kiezer zich afkeert van de politiek.

Als Lokale Realist ben ik ervan overtuigd dat als alle neuzen, over de serieuze problemen, dezelfde kant op staan alles toch nog goed komt.

Maar dan wel graag eerder dan “over een jaar of tien”!!!!!