(Gemerts Nieuwsblad: 8 augustus 2008)

Als je bij de toog of aan een hangtafel “een boom” op wilt zetten dan moet je het gesprek loodsen in de richting van de politiek, het geloof of ……….de biotechnologie. Nu komen  we in Gemert helemaal aan onze trekken want er zijn plannen in ons dorp voor een proefveldje van genetisch gemanipuleerde maïs. Harrie Verkampen, wethouder en de “primus inter parus” van het CDA voorziet geen problemen. In het electoraat van Harrie zitten echter nog overtuigde katholieken die liever niet willen dat er aan God’s Schepping geknutseld wordt. Coalitiegenoot “de Dorpspartij” geeft aan tegen genetische manipulatie te zijn en tekent  protest aan tegen het aanleggen van een proefveldje!!! De PvdA heeft er geen problemen mee omdat volgens hun alles volgens “de regels” verloopt. Allemaal ingrediënten om een heerlijke discussie op te zetten!!!!!

Nu is er al eeuwenlang geknutseld met genetisch materiaal en zelfs in bijbel wordt het al genoemd (voor de liefhebbers: het verhaal over Jacob en Laban: Genesis, hoofdstuk 30) en recent zijn er hele mooie kruisingen opgezet, denk maar onze plaatselijke vogelaar die met zijn kanarie wereldkampioen is geworden. Het is ook wel eens fout gegaan zoals bij de chihuahua’s, een juffershondje. Dit hondje is zo lang doorgekruist dat de hersens niet meer in het kleine schedeltje passen waardoor de fontanel altijd open blijft staan. Je kunt bij zo’n keffertje met je vinger helemaal in de onbeschermende hersens drukken. Nu zullen de tegenstanders van biotechnologie daar geen problemen mee hebben want dit is een “natuurlijke” kruising maar ze zullen wel ten strijde trekken als er genetisch gemanipuleerde stoffen gemaakt en gebruikt worden. Iedereen heeft vanmorgen zijn tanden gepoets, crème gebruikt, pudding gegeten of geneesmiddelen gebruikt. In al deze producten zit waarschijnlijk zetmeel van genetisch gemanipuleerde aardappelen. Is dat gevaarlijk? Welnee, uit gewone aardappelen kan men ongeveer 80% zetmeel maken en uit genetisch gemanipuleerde aardappelen kan men 100% zetmeel krijgen. Het zetmeel is precies hetzelfde, men heeft alleen een grotere opbrengst. Ook zijn er voorbeelden waar niemand een probleem mee heeft denk maar aan insuline en het groeihormoon. Deze hormonen worden ook via recombinant-DNA-technieken gemaakt en hoeven daarom niet meer uit runderpancreassen of humane hersenen gehaald worden. Deze hormonen waren vroeger verontreinigd met rundereiwitten of met infectieuze deeltjes zoals de verwekkers van Creutzfeld Jacobs Disease (de humane variant van de gekke koeien ziekte) waardoor de gebruikers ernstig ziek konden worden van deze bijproducten. Als iemand op zijn sterfbed ligt en de arts zegt dat er alleen maar een genezing kan zijn met een genetisch gemodificeerd geneesmiddel dan zullen er weinig mensen zijn die zullen zeggen: “Aan mijn lijf geen polonaise, dan ga ik liever dood”!!!

Zijn alle genetisch gemodificeerde gewassen dan ongevaarlijk? Daar kan ik geen antwoord op geven maar ik zou wel heel voorzichtig zijn met “proefveldjes” met gemodificeerde planten. Het lijkt me niet verstandig dat Gemert zich laat gebruiken om in een natuurgebied een proefveldje aan te leggen voor genetisch gemanipuleerde maïs. Het is beter om dat te doen in Wageningen (Universiteit) of in Zeeland (Planten Veredelingsbedrijven) waar veel expertise is. Een proefveldje wil zeggen dat het een experiment is waarvan men de uitslag nog niet kent.

Zeker is wel dat Green Peace, die iedere boot met genetisch gemodificeerde sojabonen entert, Gemert zal weten te vinden. Ik heb ook al geluiden opgevangen dat er bij de Keijzer een groep “de Ziedende Maïskolven” en bij Dientjes een groep “Razende Rooiers” opgericht is. Deze groepen hebben helemaal niets te maken met de Rooi en Grun Skut. Die groepen willen ten strijde trekken en de gewassen uit de grond gaan trekken en het zou wel prachtig zijn als ze vergezeld zouden worden met een dreigend tromgeroffel van de Skut.