(Gemerts Nieuwsblad: 3 mei 2008)

Vanuit het Ministerie van Binnenlandse zaken is onlangs een nieuwe website (www.handvestburgerschap.nl)  geopend die de bedoeling omschrijft van Verantwoordelijk Burgerschap. Nu lopen de Centrumbewoners van Gemert misschien voor de muziek uit want in het GN van 13 maart 2007 is al aangegeven dat een Klankbordgroep graag de belangen van de Centrumbewoners wil behartigen. De letterlijke woorden van burgemeester van Maasakkers in hetzelfde artikel waren: “Bewoners hebben alle recht om mee te praten over de toekomst van het centrum. Een fysiek aanspreekpunt is in het belang van alle betrokken partijen”. Helaas heeft de burgemeester  nooit contact met ons opgenomen!!!!

Wel hebben wij met een groot aantal bewoners bijeenkomsten belegd en de Klankbordgroep heeft een aantal workshops georganiseerd om inzicht te krijgen in de ingewikkelde problematiek en ook hebben wij deelgenomen in het Platform voor de Vitalisering (van het centrum).

Naar aanleiding van onze ervaringen hebben wij een rapport gemaakt waarin alle klachten en problemen van het centrum zijn verwoord en hebben wij via de Beleidslevenscyclus van Winsemius (1986) oplossingen gezocht om tot een leefbaar centrum te komen. In oktober 2008 hebben wij dat rapport: “Van Overlast naar Overleg naar Leefbaarheid” aangeboden aan de burgemeester. Helaas liet hij ons toen zowel verbaal als non-verbaal merken niet echt prijs te stellen op het rapport. We hebben dan ook geen enkele reactie meer mogen ontvangen van de “burgervader”. In het rapport wordt uitgegaan van vier fasen: signalering, karakterisering, beleidsontwikkeling en handhaving om structuur en systematiek te brengen in de werkwijze om een leefbaar centrum te krijgen.

De Klankbordgroep is op dit moment bezig met een onderzoek om te kijken wat precies verstaan wordt onder “evenemententerrein”. Tijdens de afgelopen Meifeesten is er n.l. een kermisattractie (Booster!!) geplaatst in het Binderseind die geweldig veel geluidsoverlast heeft gegeven. Een bewoner van het Binderseind heeft zelfs noodgedwongen enkele dagen elders doorgebracht in een hotel vanwege de afgrijselijk herrie.  

Het allerergste is echter dat de “Booster” enkele malen per minuut de kreet “Motherfucker” uitbraakte, dat is enkele honderden keren per uur en tijdens de Meifeesten is “Motherfucker” dus duizenden keren het centrum “ingeschreeuwd”. Absoluut verwerpelijk!!!

Nu is er in Gemert-Bakel een CDA burgemeester, verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid, die natuurlijk weet dat de Meimaand gekoppeld is aan Maria. De term “Motherfucker” is nooit te tolereren en in deze periode is het natuurlijk helemaal misselijkmakend!!!! De vraag kan zelfs gesteld worden of hier sprake is van schennis van de openbare zedelijkheid?

Nu kan ik me voorstellen dat een dergelijke verloedering de aanleiding is om lak te hebben aan “Verantwoordelijk Burgerschap” en dat een aantal mensen bij verkiezingen negatief gaat stemmen (zie afgelopen Europese verkiezingen). Ik zal zelf nooit en te nimmer een negatieve stem uitbrengen maar bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen zal ik wel mijn stem uitbrengen op een partij die werkelijk bezig is met plaatselijke belangen.