(Gemerts Nieuwsblad: 29 april 2008)

In het Eindhovens Dagblad werd indertijd gemeld dat burgemeester van Maasakkers een contente burgervader was en het helemaal eens was met de voorstellen van Vesteda voor de toekomst van het kasteel. Volgens de burgemeester had het College van B&W alle mogelijkheden al bekeken en was het plan van Vesteda een geschenk uit de hemel. Tijdens een inspraakavond over het kasteel heb ik o.a. gevraagd naar inzage van het z.g. onderzoek dat het College heeft gedaan en ook opgemerkt dat het kasteel geen “ouderen getto” mag worden maar dat het kasteel zich uitstekend leent voor een multifunctioneel gebruik. Niet alleen ik had die mening maar op het onafhankelijk forum over de toekomst van het kasteel (www.kasteelgemert.nl) kan men lezen dat vele burgers meedenken over de toekomst van “ons” kasteel. Het College heeft hieraan geen enkele blijk gegeven van belangstelling, integendeel men heeft erg laatdunkend gedaan over allerlei plannen. De “Vesteda plannen” zijn gelukkig niet doorgegaan en de Stichting ICC Kasteel Gemert heeft de draad opgepakt om het kasteel voor Gemert te behouden met een multifunctionele bestemming.

Het College van B&W heeft de afgelopen tijd een toer gemaakt naar een aantal kastelen in Nederland en komt nu tot de conclusie dat men hoopvol is over een multifunctionele bestemming voor het kasteel. Het is jammer dat het College niet besmet is geraakt door alle goede ideeën en het wiel opnieuw is gaan uitvinden. Men kan nu spreken van een “Not Invented Here Syndrome” en het is  jammer dat “de vroede vaderen” geen gebruik maken van goede creatieve ideeën en dadendrang van burgers. Dat het College nu pas “onderzoek”doet is vreemd en dit soort conclusies zijn kwetsend en kan ik me voorstellen dat vele burgers ieder vertrouwen in de politiek verliezen.