(Gemerts Nieuwsblad: 15 januari 2008)

Er is veel kritiek op het hedendaagse onderwijs. “Het Studiehuis”en “Het Nieuwe Leren” liggen onder vuur en de lesvorm “Iederwijs” is m.i. grote onzin. Toch zijn er wel positieve elementen zoals het “project gestuurd onderwijs”. Ik zeg tegen mijn studenten dat ze “lui” moeten zijn en leg dan wel meteen uit wat ik daarmee bedoel. Bij het oplossen van problemen is het belangrijk dat men vooraf goed nadenkt (plan van aanpak) en in de literatuur kijkt wat anderen al gedaan hebben. Het is ook belangrijk goed te luisteren naar “criticasters” omdat die waarschijnlijk toch de zwakke punten van jouw redenering aanstippen. Het is beter om een tijd “lui” te zijn en tot de conclusie te komen dat het oplossen van het probleem geen haalbare kaart is. Als je niet “lui” bent begin je meteen met experimenten en na verloop van tijd kun je met voortschrijdend inzicht tot de conclusie komen dat oplossen van het probleem niet haalbaar is.

Een tweetal voorbeelden van deze laatste aanpak, die veel geld en leed gekost hebben zijn natuurlijk de inval in Irak door de VS en de aanleg van de Betuwelijn in Nederland.

Lokaal hebben we ook een mooi voorbeeld want iemand met een MAVO-diploma met wiskunde in het pakket was na een uurtje rekenen tot de conclusie gekomen dat de draagkracht van de archiefkelder problemen op zou leveren voor een parkeerplaats. Nu hebben we er een duur “tuintje” op moeten leggen. Er staan in Gemert nog enkele grote projecten op stapel zoals het klooster Nazareth, de molen in de Oudestraat en de herinrichting van het centrum en het zou niet gek zijn als men hierbij ook een beetje “lui” zou zijn.  

Het kasteel is een voorbeeld van voortschrijdend inzicht. Op geen enkele manier heeft de gemeente onderzoek gedaan (er is nooit een enkel onderzoek bekend gemaakt!!) en men was daarom meteen content over het plan van  Vesteda en nu staat men 200% achter een nieuw plan. Als er een investeringsmaatschappij komt die het kasteel afbreekt en er goedkope huizen op zet roept men misschien wel: “dit is een geniaal plan”.

Gelukkig hebben we nu een Stichting ICC die een projectgroep hebben samengesteld met “big shots” uit het zaken- en bedrijfsleven die bezig zijn met een goed doortimmerd businessplan. De voorzichtige opmerkingen van de projectleider Jan Kerkhof klinken mij als muziek in de oren. Ik betitel dat als “lui” maar ik heb wel vertrouwen in een dergelijke en degelijke aanpak. Het is dan ook niet te begrijpen dat de burgemeester en een wethouder  durven zeggen dat alleen de gemeente zijn nek heeft uitgestoken. Als men de uren etc, van de projectgroep zou kapitaliseren dan zou de burgervader erg schrikken. Het zou verstandiger zijn als de burgemeester zich zou opwerpen als lobbiest voor de Stichting ICC  in het verwerven van fondsen en dan zou hij het niveau van een plattelandsburgemeester overstijgen en de Gemertse gemeenschap enorm van dienst zijn.

De raadsleden van de coalitiepartijen CDA en de Dorpspartij wil ik het volgende advies geven: Wees ook eens een beetje “lui” en ga niet akkoord met ieder voorstel van het College. Als ik de coalitiemeerderheid zie zitten moet ik onvermijdelijk denken aan het  Jeugdcentralekoor uit Vugt die o.l.v. Broeder Laetantius niet uit de maat mogen zingen.

Bewondering heb ik voor de raadsleden van Lokaal Liberaal en de Realisten die in de raad gezonde opbouwende kritiek leveren. Als we nu zouden moeten gaan kiezen zou ik, op grond van  “voortschrijdend inzicht”, het wel weten.